Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Rehberi

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Rehberi, YADA tarafından, İsveç Konsolosluğu’nun desteği ile yürütülen “Increasing the Advocacy Capacities of Women’s CSOs (Kadın Odaklı STK’ların Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması)” Projesi kapsamında kaleme alındı. Rehber, proje kapsamında toplumsal cinsiyet odaklı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen “STK’lar için Sosyal Etki, Savunuculuk ve İletişim Programı” başlıklı atölye ve danışmanlık serisinin bir çıktısı. Bu süreçte sivil toplum, savunuculuk, sosyal etki ve iletişim kavramları etrafında gerçekleştirilen tartışmaların, yaklaşımların ve örneklerin derlenmesi ve STK’lar için sosyal etki konusunda temel bir metnin ortaya çıkarılması hedeflendi.

yayını indir

Bizi Takip Edin