Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar

Bu rapor, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri ile yapılmış

olan kapsamlı birebir görüşmeler ve odak grup toplantıları yoluyla elde edilen verilere

dayanıyor. Raporda Türkiye’de STK’ların durumu,

  • Altyapı
  • Gönüllü ağlar/kadrolar ve üyeler
  • Devletle olan ilişkiler
  • STK’lardaki örgüt içi ilişkiler
  • STK’ların birbirleriyle olan ilişkileri
  • Hedef gruplarla ve toplumun geri kalanıyla ilişkiler
  • Medyayla ilişkiler
  • STK’ların sivil toplum kavramsallaştırmaları

başlıkları üzerinden ele alınıyor ve bir diğer bölümde STK’ların ihtiyaç ve beklentilerine yer veriliyor.

yayını indir

Bizi Takip Edin