Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılan araştırmada kamu kuruluşu üst düzey yöneticilerinin kamu-STK diyaloğu hakkındaki görüşlerine odaklanarak Türkiye’de; STK’ların itibarına etki eden faktörleri, STK-kamu diyaloğu önündeki engelleri, STK-kamu diyaloğunu güçlendirmek için yapılması gerekenleri belirlemek hedeflendi. Kamu kuruluşları yöneticilerinin konu hakkındaki görüşleri, STK ve toplum perspektifleri de analize dahil edilerek karşılaştırmalı bir çerçevede sunulmaya çalışıldı.

yayını indir

Bizi Takip Edin