Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Türkiye’de genelde sivil toplumun ve özelde sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl algılandığının, hangi kavramlarla bir arada düşünüldüğünün, hangi yargı ve önyargılarla anıldığının ortaya konulması, Yaşama Dair Vakıf’ın STK’lar üzerine gerçekleştirdiği araştırmaların amaçlarından biri oldu. Bu ciltte bu araştırmaların ortaya koyduğu bulgularla STK’ların toplum ve kamu yöneticileri tarafından nasıl algılandıklarını, STK’ların etki düzeylerini ve bu etki düzeyinin daha yüksek olmamasının nedenleri konu edildi.

yayını indir

Bizi Takip Edin