STK’lar için Konu Bazlı Etki İzleme Rehberi

Sosyal etkiyi şu şekilde tarif etmek mümkün: Herhangi bir etkinliğin, eylemin, olayın, projenin, programın, bir başka deyişle herhangi gibi bir müdahalenin ya da vakanın gerçekleşmesiyle insanlar, topluluklar ya da toplumlar üzerinde gözlemlenen doğrudan ya da dolaylı, planlı ya da plansız değişimler. Sosyal Etki İzlemede temel çıkış noktası izlenecek müdahalenin sınırlarının tespitidir. Sosyal etki izleme, düşünülenin aksine bir veri toplama yöntemi değil, daha ziyade veri toplama yaklaşımıdır.

YADA’nın hazırladığı “STK’lar için Konu Bazlı Etki İzleme Rehberi”, YADA’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal etki izleme faaliyetlerinden ve danışmanlıklarından yola çıkarak, sivil toplumun bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere hazırlandı.

 

yayını indir (İndir)

Bizi Takip Edin