Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü

TUBİTAK 1001 Araştırma Projeleri programı tarafından desteklenen bu çalışma, 2007-2009 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi. “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” başlığını taşıyan çalışma, Türkiye’de dernek, vakıf, kooperatif gibi statülerle kurulmuş “Gönüllü Kuruluşların” ve yöneticilerinin profilini resmetmeyi hedefledi. Bununla birlikte çalışma, Gönüllü Kuruluşların yönelimlerine ve kuruluşlarındaki rollere odaklanan ‘sivil topoğrafya’ adını verdiğimiz yeni bir tasnif geliştirmeyi hedefledi. Araştırmanın saha çalışması YADA Vakfı tarafından gerçekleştirildi, analiz çalışmaları ise YADA’nın katılımı ve Prof.Dr. Fuat KEYMAN’ın katkıları ile gerçekleşti.

yayını indir

Bizi Takip Edin