Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası

TÜBİTAK 1001 Araştırma Projeleri programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası” çalışma, 2010-2012 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı Türkiye’de gönüllü kuruluşları (dernekler ve vakıflar) niteliksel olarak tasvir edecek ve bu nitelikleri ölçümleyebilecek araçlar geliştirmekti. Araştırma bu göstergeleri ve araçları kadın, engelli, çevre ve gençlik temaları altında çalışan gönüllü kuruluşları demokrasi, politika, ekonomi, fayda ve agresiflik olmak üzere beş eksende inceleyerek ortaya çıkarmaya çalıştı. Araştırma boyunca adı geçen 5 eksen etrafında incelenen dört tematik alanda ortaya çıkan farklılaşmalar, ayrıksılıklar “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” adlı TÜBİTAK araştırma projesinden elde edilmiş olan sivil topoğrafya tasnif kategorilerine göre mütekabiliyetleri soruşturuldu. Araştırma Prof. Dr. Fuat KEYMAN’ın katkıları ile gerçekleştirildi. Araştırmanın çıktıları, “Türkiye’de Gönüllü Kuruluş Profili”, “Gönüllü Kuruluş Yönetici Profili”, “Gönüllü Kurluş Eksenleri”, “Gönüllü Kuruluş Niteliklerini Anlamaya Yönelik Göstergeler” oldu.

yayını indir

Bizi Takip Edin