Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı

YADA Vakfı’nın Temiz Hava Hakkı Platformu işbirliğiyle 2022 yılında yürüttüğü “Türkiye’de Hava Kirliliği Algısı” araştırması, genelde Türkiye’de çevreye, özelde de hava kirliliğine ve kömür yakıtlı termik santrallere yönelik algının resmedilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Araştırmada toplumun hangi kesimleri hava kirliliği ve çevre sorunlarından kimleri sorumlu tutuyor, kimden neler bekliyor ve sorunların çözümü için ne gibi talepleri var konularına da eğilerek, araştırma çalışması sonucunda hava kirliliği meselesinin çözümüne yönelik öneriler de derlendi. Bu çalışmayla meseleyi toplumun geneline ve/veya farklı toplumsal kesimlere anlatırken bunun kimlerin sözcülüğünde yapılması gerektiği, sivil toplumun bu alandaki çeşitliliğinin nasıl korunabileceği konularına dair de stratejik öneriler ortaya kondu. Araştırma kapsamında masabaşı çalışması-söylem analizi, Türkiye temsili yüz yüze anket çalışması, uzmanlar ve farklı profilleri temsil eden yurttaşlarla derinlemesine görüşmeler yapıldı ve araştırma sonuçlarının tartışıldığı bir paydaş tasarım atölyesi gerçekleştirildi.

yayını indir

Bizi Takip Edin