Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler

Bu çalışma Ekim 2007-Şubat 2009 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi ve TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda toplumu, sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri kapsamına dahil eden keşfedici bir çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmanın konusu Türkiye toplumunun kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve şirketlerin ve STK’ların KSS uygulamalarına yönelik stratejileri, yaklaşımları, beklentileri ve bilişsel durumları. Araştırma, ifade edilen konu çerçevesinde şirketler ve STK’ların yanı sıra toplumun da algısını ortaya çıkarmayı hedefledi. Bu kapsamda keşfedici bir bilgi ortaya çıkarmak, bu bilgi ile şirketlere ve STK’lara yönelik öneriler geliştirmek ve ileriki araştırmalar için bir alt yapı oluşturmak hedeflendi.

yayını indir

Bizi Takip Edin