Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Problemleri, Gelecekten Beklentileri

YADA Vakfı’nın sivil toplumu ve ilgili diğer paydaşları, siyasal ve toplumsal konularda bilgilendirme ve yönlendirme maksadıyla yaptığı araştırmalardan biri olan “Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Problemleri, Gelecekten Beklentileri” araştırmasıyla NEET grubundaki gençlerin temel dinamiklerini, tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek amaçlandı. 2020 yılında saha çalışmaları yürütülen araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak gençlerin mevcut durumlarını anlatan çalışmaların incelendiği bir masabaşı çalışması gerçekleştirildi. Bununla birlikte, 15 NEET genç ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Araştırmanın temel bulgularını oluşturan nicel saha aşamasında ise Türkiye temsili 1518 genç ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirildi. Örneklem yapısını %50’sini NEET, %50’sini NEET olmayan gençler oluşturuyor. Bu da gençlerin NEET olma ve olmama durumuna göre farklılaşan ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yaşam tarzlarını karşılaştırabilme imkânı sunuyor.

yayını indir (İndir)

Bizi Takip Edin