Verilerle Sivil Toplum Kuruluşları

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılan araştırmada; Türkiye’de STK’ların mevcut durumuna ilişkin veri ve değerlendirmeler; STK’ların ana akım medyada temsil biçimleri, STK’ların halkla ilişkiler ve iletişim deneyimleri, kamu kuruluşlarının sivil topluma ilişkin algı ve değerlendirmeleri, toplumun STK’lara yaklaşımı, STK temsilcilerinin sivil toplum dünyası algıları alanlarında kapsamlı, karşılaştırmalı ve niteliksel bulgularla desteklenmiş bir sivil toplum tablosu ortaya kondu.

yayını indir

Bizi Takip Edin